ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ is a ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ - ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, 70297-400. ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ 235 ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ. ਦਾ ਪਤਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸੇਂਟ ਸਾ Southਥ ਸਟ੍ਰੈਚ 2 - ਆਸਾ ਸੁਲ, ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ - ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, 70297-400, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ http://bb.com.br/cultura. ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 556131087600. ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ 4 ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ Brazil-Places.com. ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 5 (5 ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ) ਨਾਲ 10105 ਵੈਬ ਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕ.

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਸ ਪਾਸ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਹਨ -

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ (ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ) ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸੇਂਟ ਸਾ Southਥ ਸਟ੍ਰੈਚ 2 - ਆਸਾ ਸੁਲ, ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ - ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, 70297-400, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (ਲਗਭਗ. 100 meters)
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਕ (ਬੁਨਿਆਦ) ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸੈਕਟਰ ਸਾ Southਥ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ 02 ਲੋਟ 22 ਐਡ ਟੈਨਕ੍ਰੇਡੋ ਨੀਵਸ - ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ - ਆਸਾ ਸੁਲ, ਬ੍ਰੈਸਾਲੀਆ - ਡੀ.ਐੱਫ, 70200-002, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (ਲਗਭਗ. 235 meters)
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ (ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ) ਸਾ Southਥ ਵਿੰਗ ਸਟਰੈਚ 2 - ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ, ਡੀ.ਐਫ, 70200-002, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (ਲਗਭਗ. 114 meters)
ਕਾਰਪ ਡਾਇਮ ਸੀ.ਸੀ.ਬੀ.ਬੀ. (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ) ਸੇਂਟ ਡੀ ਕਲੱਬਜ਼ ਐਸਪੋਰਟੀਵੋਸ ਸੁਲ ਸਟ੍ਰੈਚ 2 ਸੈਟ 22 - ਆਸਾ ਸੁਲ, ਬ੍ਰੈਸਾਲੀਆ - ਡੀਐਫ, 70336-030, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (ਲਗਭਗ. 187 meters)

ਲਗਭਗ 200 ਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਇਕ ਹੋਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ - ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ

ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ

ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟੈਗੁਆਪਾਰਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ ਹੈ 23 kilometers.
ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਐਨਾ ਲਾਡੀਆ ਲਗਭਗ ਹੈ 7 kilometers.
ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਰੋ ਰੈਸਟਰਾਂ ਲਗਭਗ ਹੈ 6 kilometers.
ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜੰਗਲਾਤ ਪਾਰਕ ਲਗਭਗ ਹੈ 10 kilometers.

ਰੇਟਿੰਗ

5/5

ਸੰਪਰਕ

http://bb.com.br/cultura

ਪਤਾ

ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸੇਂਟ ਸਾ Southਥ ਸਟ੍ਰੈਚ 2 - ਆਸਾ ਸੁਲ, ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ - ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, 70297-400, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ

ਟਿਕਾਣਾ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ:

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ?

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 556131087600 ਹੈ.

ਕੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ http://bb.com.br/cultura.

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 5 5 ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਟਿੰਗ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸੇਂਟ ਸਾ Southਥ ਸਟ੍ਰੈਚ 2 - ਆਸਾ ਸੁਲ, ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ - ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, 70297-400, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ.

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ?

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ - ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, 70297-400 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ.

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ?

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ Brazil

ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਿੰਨਕੋਡ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ located?

ਦਾ ਪਿੰਨਕੋਡ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ - ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, 70297-400 ਹੈ 70297-400

ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਿਖੋ

ਲੋਕ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ